Terapia

Tanssi-liiketerapian yksilöterapia

Tanssi-liiketerapia on taideterapioihin lukeutuva psykoterapian sovellus. Tanssi-liiketerapia suunnitellaan aina asiakaslähtöisesti, yksilöä huomioiden. Tanssi-liiketerapiassa tutkitaan omaa itseä ja elämäntilannetta huomioiden kehoa ja mieltä. Liikeprosessin avulla on mahdollista ymmärtää itseä ja omia toimintamalleja sekä vahvistaa tietoisuutta itsestä. Sinulla ei tarvitse olla tanssilajien taitoa tullakseen tanssi-liiketerapiaan, kaikenlainen liike on oikeanlaista. Tanssi-liiketerapiassa keskustelu on mukana sen verran, kuin koetaan tarpeelliseksi.  Tanssi-liiketerapian menetelmät ovat hyödyllisiä myös silloin, kun sanoja ei tunnu löytyvän.

Tanssi-liiketerapiaa käytetään mm. masennuksen, syömishäiriöiden, psykosomaattisten oireiden tai muiden haasteiden hoidossa ja ennaltaehkäisemisessä, se sopii kaikenikäisille. Tanssi-liiketerapia tuo hyvää oloa itsetutkiskelun kautta, turvallisessa vuorovaikutussuhteessa.

Tanssi-liiketerapian menetelminä käytetään mm. kehotietoisuustyöskentelyä, luovaa liikettä, musiikkia, tanssin ja taiteen eri muotoja, hengitys- ja rentoutusharjoituksia. Menetelmien avulla omat kokemukset löytävät uudenlaisen muodon.

Yksilötapaamisiin on tervetullut kuka vain tanssi-liiketerapiasta tai oman elämänsä tarkastelusta ja hyvinvoinnista kiinnostunut. Yksilöterapia aloitetaan alkutapaamisella, jossa kartoitetaan asiakkaan tilanne. Yhdessä keskustellaan terapian tavoitteista, menetelmistä ja asiakkaan toiveista. Ensimmäiselle tapaamiselle voi varata ajan myös tutustuakseen tanssi-liiketerapian menetelmiin.

Terapiaa voidaan toteuttaa lyhytterapiana esimerkiksi 3-10 kerran jaksona tai pitkäkestoisena 1-2 vuoden ajan. Tapaamiset voivat olla 1-2 kertaa viikossa tai harvemmin.

Otan vastaan myös pareja (pariskunnat, perheenjäsenet, ystävät), jotka haluavat vahvistaa vuorovaikutustaan kehollisten menetelmien avulla.

Ajankohtaista-osiosta voit tutustua tämän hetken ryhmämuotoisiin toteutuksiin

Kuvat: Milla x Markus