Terapia

Tanssi-liiketerapiaa niin ryhmä- kuin yksilömuotoisena. Tapaamiset turvallisen etäyhteyden kautta, tai Piuman studiolla, osoitteessa Yrjönkatu 2, 2. kerros, Pori.

Tiedustelut: Kaisa Selin, p. 045 645 0366 tai kaisa(a)piuma.fi

Tanssi-liiketerapian yksilöterapia

Tanssi-liiketerapia on taideterapioihin lukeutuva psykoterapian sovellus. Tanssi-liiketerapia suunnitellaan aina asiakaslähtöisesti, yksilöä huomioiden. Tanssi-liiketerapiassa tutkitaan omaa itseä ja elämäntilannetta huomioiden kehoa ja mieltä. Liikeprosessin avulla on mahdollista ymmärtää itseä ja omia toimintamalleja sekä vahvistaa tietoisuutta itsestä. Sinulla ei tarvitse olla tanssilajien taitoa tullakseen tanssi-liiketerapiaan, kaikenlainen liike on oikeanlaista. Tanssi-liiketerapiassa keskustelu on mukana sen verran, kuin koetaan tarpeelliseksi.  Tanssi-liiketerapian menetelmät ovat hyödyllisiä myös silloin, kun sanoja ei tunnu löytyvän.

Tanssi-liiketerapiaa käytetään mm. masennuksen, syömishäiriöiden, psykosomaattisten oireiden tai muiden haasteiden hoidossa ja ennaltaehkäisemisessä, se sopii kaikenikäisille. Tanssi-liiketerapia tuo hyvää oloa itsetutkiskelun kautta, turvallisessa vuorovaikutussuhteessa.

Tanssi-liiketerapian menetelminä käytetään mm. kehotietoisuustyöskentelyä, luovaa liikettä, musiikkia, tanssin ja taiteen eri muotoja, hengitys- ja rentoutusharjoituksia. Menetelmien avulla omat kokemukset löytävät uudenlaisen muodon.

Yksilötapaamisiin on tervetullut kuka vain tanssi-liiketerapiasta tai oman elämänsä tarkastelusta ja hyvinvoinnista kiinnostunut. Yksilöterapia aloitetaan alkutapaamisella, jossa kartoitetaan asiakkaan tilanne. Yhdessä keskustellaan terapian tavoitteista, menetelmistä ja asiakkaan toiveista. Ensimmäiselle tapaamiselle voi varata ajan myös tutustuakseen tanssi-liiketerapian menetelmiin.

Terapiaa voidaan toteuttaa lyhytterapiana esimerkiksi 3-10 kerran jaksona tai pitkäkestoisena 1-2 vuoden ajan. Tapaamiset voivat olla 1-2 kertaa viikossa tai harvemmin.

Yhteinen hetki läheisten kanssa

Varaa ainutlaatuinen hetki sinulle ja läheisellesi tai isommallekin porukalle! Hetki voi sisältää esimerkiksi rentoutumista, liikettä, kuvan tekemistä tai joogaa. Tunti räätälöidään toiveidenne mukaan. Piumasta voit ostaa myös lahjakortteja!

Otan vastaan myös pareja (pariskunnat, perheenjäsenet, ystävät), jotka haluavat vahvistaa vuorovaikutustaan kehollisten menetelmien avulla.

Työyhteisöille

Haluaako työyhteisösi vahvistua uudenlaisella tavalla? Teemana voi olla esimerkiksi työyhteisön vuorovaikutuksen tukeminen, yksilöllisten ja yhteisten voimavarojen vahvistaminen tai rauhoittuminen kehonhuollon ja rentoutumisen keinoin. Järjestän myös koulutuksia kehollisuuteen, vuorovaikutukseen ja luovuuteen liittyen.

Kuvat: Milla x Markus