Yhteistyön voimaa

Tanssiterapia Piuma on aloittanut toimintansa vuoden 2015 toukokuussa. Tanssi-liiketerapiaa on toteutunut erilaisten ryhmien ja yksilöiden kanssa. Toteutukset ovat nähneet päivänvalon yhteistyössä erilaisten tanssi-liiketerapiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Yhteistyö on tuonut mahdollisuuksia tanssi-liiketerapian toteuttamiseen erilaisille ryhmille ja antanut yhteistyötahoille uusia näkökulmia oman asiakasryhmän kanssa työskentelyyn.

Syksyllä 2015 alkoivat Tanssiterapeuttiset työpajat syömishäiriötä sairastaville ja siitä toipuville yhteistyössä Lounais-Suomen SYLI ry:n kanssa. Työpajat jatkuivat keväällä 2016 ja muuttuivat Tanssiterapeuttiseksi ryhmäksi. Ryhmässä keskityttiin hyvän olon saamiseen liikkeestä, oman kehon kuunteluun ja sen liikkeeseen. Harjoitukset herättivät ajatuksia omasta kehonkuvasta ja omista toimintatavoista. Ryhmissä tehtiin myös kuvaa ja symbolityöskentelyä kortein ja esinein. Ryhmässä korostui osallistujien välinen vertaistuki ja ryhmäläiset kertoivat toisilleen avoimesti omista haasteistaan ja elämäntilanteistaan. Eräs osallistuja kuvasi palautteessaan tanssiterapian tuoneen aivan erilaisen muodon vaikeidenkin asioiden käsittelyyn ja että kerrat olivat oman ajan ottamista. ”Arjen ja suorittamisen keskellä tanssisali oli minulle kuin pieni levähdyskeidas.”

hengitys
Erään osallistujan maalaus hengityksestä liikkeessä.

Yhteistyö Porin ensi- ja turvakotiyhdistyksen kanssa sai alkunsa tanssi-liiketerapian menetelmistä kiinnostuneen työntekijän tutustuessa toteuttamiini työpajoihin. Yhteinen ideointi sai alkunsa nopeasti ja muotoutui Voimavaroja liikkeestä –pilottiryhmäksi. Ryhmä on osana Jalkautuva naistyö –hanketta, jossa halutaan ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vahvistamalla naisten omia voimavaroja. Uusi ryhmä alkaa lokakuussa 2016. Lähtökohtina työskentelylle olivat kehollisuuden huomioiminen ja kehollisten voimavarojen löytäminen. Ryhmään tuleminen ei tarkoittanut, että pitäisi kertoa omista kokemuksista, vaan ryhmään saattoi tulla sillä ajatuksella, että pääsi keskittymään hetkeksi omaan itseen liikkeen avulla. Ryhmä toteutettiin Porin ensi- ja turvakotiyhdistyksen projektityöntekijä Maijun kanssa, jonka myötä tuli mahdollisuus siihen, että osallistujat saivat käytännön apua haastavassa tilanteessa toimimiseen. Jokaisen ryhmäläisen kokemus oli varmasti erilainen, omista lähtökohdista nouseva. Jollekin ryhmään tuleminen merkitsi sitä, että kertoi väkivaltakokemuksista ensimmäisen kerran. Tässäkin ryhmässä vertaistuen voima nousi vahvasti esiin.

voimavaroja

Lastensuojelulaitos Konkari-kodissa Porissa asuu kodin ulkopuolelle sijoitettuja nuoria. Konkari-kodin kanssa toteutettu yhteistyö on kuluneen vuoden aikana ollut pääsääntöisesti yksilömuotoista, kasvatustyötä tukevaa tanssi-liiketerapiaa. Nuori voi löytää menetelmistä itselleen sopivan keinon turvalliseen tunnetilojen purkamiseen, oman kehonkuvan hyväksymiseen, vuorovaikutuksen tutkimiseen, voimavarojen löytämiseen tai nähdyksi ja kuulluksi tulemiseen. Kehon, liikkeen ja taiteen avulla nuori voi tarkastella omaa itseään ja elämäntilannettaan. Tanssi-liiketerapiaan osallistuminen ei vaadi tanssin, liikkeen tai taiteen erityisosaamista, mutta tapaamisilla voidaan myös vahvistaa joitakin nuorelle tuttuja osaamisalueita. Tanssi-liiketerapiatapaamisia voi kuvata myös erään nuoren sanoin:  ”Oli kiva kun ei tarvinnu puhua. Jos oli huono päivä ni sai purkaa sen tanssiin tai maalaamiseen. Sai irtioton arjesta. Tää oli mun omaa aikaa.”

Tanssiterapia Piuma on aloittanut yhteistyön myös Satakunnan Syöpäyhdistyksen kanssa. Syksyllä 2015 alkoivat tanssiterapeuttiset tunnit lapsille. Tunneilla mm. tehtiin yhteistä kuvaa, liikuttiin luovasti ja tutustuttiin draaman keinoihin. Keväällä 2016 ryhmät toteutettiin kouluikäisille ja alle kouluikäisille, tuntien sisällöt valittiin ikäryhmien mukaan. Tällä hetkellä toteutuu Taideverkosto –ryhmä, joka toteutetaan yhdessä ryhmätaideterapeutti Tommi Ojalan kanssa. Verkkotyöskentelyä hyödyntävä taide- sekä tanssi-liiketerapeuttinen avokuntoutuskurssi on tarkoitettu aikuisille syöpäkuntoutujille.

Piuma on toteuttanut myös erilaisia työpajoja, joissa on keskitytty esimerkiksi omaan kehoon ja sen liikkeeseen, hengitykseen tai rentoutumiseen. Maaliskuussa oli mm. Kehosi äärellä –työpaja, jossa yhdistyivät tanssi-liiketerapian menetelmät ja Elviira Välimäen toteuttama Yin-jooga. Erilaisia hyvinvointia vahvistavia työpajoja ja kursseja voidaan toteuttaa työyhteisöille ja erilaisille ryhmille kiinnostuksen mukaan. Voimme räätälöidä yhdessä sellaisen paketin, joka koetaan tarpeelliseksi.

Heräsikö kiinnostus siihen, voisiko sinun asiakasryhmällesi soveltaa tanssi-liiketerapiaa? Tai kaipaako työyhteisösi voimavarojen vahvistamista tai keskittymistä yksilötasolla jokaisen henkilökohtaisiin vahvuuksiin? Tanssiterapia Piuma toteuttaa ensimmäisenä tanssi-liiketerapiaa Porissa, joten sinulla ja työyhteisölläsi on mahdollisuus uuden kokeilemiselle ensimmäisten joukossa.

Piuman uuden tilan avajaisten ohjelmaan kuuluu maanantaina 3.7. klo 17.30-19.00 ammattilaisten ilta, johon voit tulla keskustelemaan yhteistyön mahdollisuuksista ja pohtia uusia näkökulmia oman työn toteuttamiseen. Iltaan ovat tervetulleita myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijat, jotka voivat saada näkökulmia ammatilliseen kehittymiseen. Illan hinta on 15 euroa sisältäen pientä tarjoilua. Lue lisää avajaisviikon ohjelmasta Tapahtumat -osiosta.

Mielenkiintoa ja uusia näkökulmia jokaisen työhön ja työssäjaksamiseen!

(Kuva: Heidi Laivonen)