Syksy on täällä!

Syksyllä Piumassa on tarjolla monenlaista toimintaa. Ryhmiä ja tapahtumia toteutetaan yhdessä erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Syksyllä yhteistyökumppaneina toimivat mm. Porin Ensi- ja turvakotiyhdistys, Satakunnan Syöpäyhdistys ja Lounais-Suomen SYLI ry. Ryhmiä on tarjolla erilaisille kohderyhmille. Kehosi äärellä -työpajat ja kurssi sopivat kaikille. Lisäksi Piumassa on tarjolla yksilöterapiaa.

Työpajoja toteutetaan erilaisissa upeissa paikoissa, mm. Porin Taidemuseo, Poriginal Galleria ja Galleria 3h+k. Esimerkiksi Mielenmaisemia -työpajassa pääset ihastelemaan Laura Konttisen valokuvateoksia tai Piumassa toteutettavassa Hengitys -työpajassa voit löytää keinoja rauhoittumiseen ja uusia näkökulmia työhösi. Taidetta väkivaltaa vastaan -tapahtuma haluaa tuoda esiin uudenlaisia tapoja väkivalta-aiheen kohtaamiseen. Tapahtumat -sivulta löytyy kooste sekä lisätietoja toiminnasta ja ilmoittautumisesta.

Löydä sinulle sopiva muoto tutustua tanssi-liiketerapiaan erilaisista tapahtumista, ryhmistä, yksilöterapiasta, työpajoista tai vaikka Porin Kansalaisopiston luennolta 28.9.2016.

Innolla syksyä odottaen, Kaisa

Jazz-viikolla tapahtuu!

Piuma järjestää erilaisia työpajoja Jazz- ja SuomiAreena-viikolla Porissa. Piuman tilassa Eteläpuistossa on Porin ensi- ja turvakotiyhdistyksen järjestämä väkivallan vastainen pop-up, jossa on esillä palasia Tarinakengät -näyttelystä. Näyttelyssä tuodaan esiin tietoa ja tarinoita väkivaltaa kokeneiden sanoin. Tarjolla on myös kahvia ja mansikoita!

tarinakengät

Näyttelyn yhteydessä toteutuu tanssiterapeuttisia työpajoja!

Tiistai 12.7 klo 12.00-13.00 Anna hetki itsellesi ja voi hyvin!
– Tule rentoutumaan ja kuuntelemaan kehoasi.

Keskiviikko 13.7 klo 16.30-18.00 Viesti väkivaltaa vastaan!
– Työpajassa tutustutaan Tarinakengät-näyttelyyn ja työstetään näyttelyn herättämisä ajatuksia liike- ja taidetarepian keinoin. Työpajan lopuksi tehdään yhdessä väkivallan vastainen kuvateos.

Työpajojen hinta 5€ (sisältäen kahvin)
Työpajat osoitteessa Eteläpuisto 17 D 3

Eteläpuistossa tapahtuvan toiminnan lisäksi Piuma toteuttaa aamutunteja Vapaus -näyttelyn yhteydessä osoitteessa Antinkatu 6. Valokuvataiteen pop up -näyttelyssä teemaa käsitellään monesta eri näkökulmasta: arkipäivän ja tavallisten tilanteiden, luonnon ja vastuun kautta. Näet siis näyttelyn samalla kun osallistut tunneille. Tunneilla on mahdollisuus pysähtymiseen toiminnantäyteisen viikon keskellä. Tunneilla huomioidaan kehon ja mielen yhteys ja rauhoitutaan valokuvanäyttelyn vaikuttamina. Tunnin hinta on 5 € ja se maksetaan käteisellä paikan päällä. Tunneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tule ja rentoudu!

vapaus

Tiistai 12.7. klo 10.00-10.45
Hellitä ja rentoudu – Tule rauhoittumaan ja antamaan aikaa itsellesi ja hengityksellesi

Keskiviikko 10.00-10.45
Taide ja keho – Miten Vapaus-näyttely vaikuttaa sinuun ja kehoosi? Mitä kehollisia kokemuksia syntyy suhteessa valokuviin?

Jazz-viikon ohjelman lisäksi maanantaina 18.7. Tanssiterapia Piuma toteuttaa yhteistyössä Oulussa terapiapalveluja tarjoavan Kokokehon Tuuli Haltun kanssa Hengitys -työpajan.
Työpaja on tarkoitettu kaikille psykofyysisistä menetelmistä kiinnostuneille. Työpajassa tutkitaan vuorovaikutusta kehon ja mielen, itsen ja ympäristön välillä. Työpaja lisää itsetuntemustasi ja hyvinvointiasi ja voi antaa uusia näkökulmia työhösi.

hengitystyöpaja

Aikataulu:

10.00-11.15 Hengitysaalloilla
Hengitykseen tutustuminen psykofyysisen hengitysterapian menetelmin.

11.30-12.45 Hengitysliikkeessä
Hengitykseen tutustuminen tanssi-liiketerapian menetelmin.

Hinta 44e (sis.alv 10%)

Osoite: Eteläpuisto 17 D 3, Pori

Ilmoittaudu mukaan: Kaisa, p. 045 645 0366 tai kaisa(a)piuma.fi

Hauskaa Jazz- ja SuomiAreena-viikkoa kaikille!

Yhteistyön voimaa

Tanssiterapia Piuma on aloittanut toimintansa vuoden 2015 toukokuussa. Tanssi-liiketerapiaa on toteutunut erilaisten ryhmien ja yksilöiden kanssa. Toteutukset ovat nähneet päivänvalon yhteistyössä erilaisten tanssi-liiketerapiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Yhteistyö on tuonut mahdollisuuksia tanssi-liiketerapian toteuttamiseen erilaisille ryhmille ja antanut yhteistyötahoille uusia näkökulmia oman asiakasryhmän kanssa työskentelyyn.

Syksyllä 2015 alkoivat Tanssiterapeuttiset työpajat syömishäiriötä sairastaville ja siitä toipuville yhteistyössä Lounais-Suomen SYLI ry:n kanssa. Työpajat jatkuivat keväällä 2016 ja muuttuivat Tanssiterapeuttiseksi ryhmäksi. Ryhmässä keskityttiin hyvän olon saamiseen liikkeestä, oman kehon kuunteluun ja sen liikkeeseen. Harjoitukset herättivät ajatuksia omasta kehonkuvasta ja omista toimintatavoista. Ryhmissä tehtiin myös kuvaa ja symbolityöskentelyä kortein ja esinein. Ryhmässä korostui osallistujien välinen vertaistuki ja ryhmäläiset kertoivat toisilleen avoimesti omista haasteistaan ja elämäntilanteistaan. Eräs osallistuja kuvasi palautteessaan tanssiterapian tuoneen aivan erilaisen muodon vaikeidenkin asioiden käsittelyyn ja että kerrat olivat oman ajan ottamista. ”Arjen ja suorittamisen keskellä tanssisali oli minulle kuin pieni levähdyskeidas.”

hengitys
Erään osallistujan maalaus hengityksestä liikkeessä.

Yhteistyö Porin ensi- ja turvakotiyhdistyksen kanssa sai alkunsa tanssi-liiketerapian menetelmistä kiinnostuneen työntekijän tutustuessa toteuttamiini työpajoihin. Yhteinen ideointi sai alkunsa nopeasti ja muotoutui Voimavaroja liikkeestä –pilottiryhmäksi. Ryhmä on osana Jalkautuva naistyö –hanketta, jossa halutaan ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vahvistamalla naisten omia voimavaroja. Uusi ryhmä alkaa lokakuussa 2016. Lähtökohtina työskentelylle olivat kehollisuuden huomioiminen ja kehollisten voimavarojen löytäminen. Ryhmään tuleminen ei tarkoittanut, että pitäisi kertoa omista kokemuksista, vaan ryhmään saattoi tulla sillä ajatuksella, että pääsi keskittymään hetkeksi omaan itseen liikkeen avulla. Ryhmä toteutettiin Porin ensi- ja turvakotiyhdistyksen projektityöntekijä Maijun kanssa, jonka myötä tuli mahdollisuus siihen, että osallistujat saivat käytännön apua haastavassa tilanteessa toimimiseen. Jokaisen ryhmäläisen kokemus oli varmasti erilainen, omista lähtökohdista nouseva. Jollekin ryhmään tuleminen merkitsi sitä, että kertoi väkivaltakokemuksista ensimmäisen kerran. Tässäkin ryhmässä vertaistuen voima nousi vahvasti esiin.

voimavaroja

Lastensuojelulaitos Konkari-kodissa Porissa asuu kodin ulkopuolelle sijoitettuja nuoria. Konkari-kodin kanssa toteutettu yhteistyö on kuluneen vuoden aikana ollut pääsääntöisesti yksilömuotoista, kasvatustyötä tukevaa tanssi-liiketerapiaa. Nuori voi löytää menetelmistä itselleen sopivan keinon turvalliseen tunnetilojen purkamiseen, oman kehonkuvan hyväksymiseen, vuorovaikutuksen tutkimiseen, voimavarojen löytämiseen tai nähdyksi ja kuulluksi tulemiseen. Kehon, liikkeen ja taiteen avulla nuori voi tarkastella omaa itseään ja elämäntilannettaan. Tanssi-liiketerapiaan osallistuminen ei vaadi tanssin, liikkeen tai taiteen erityisosaamista, mutta tapaamisilla voidaan myös vahvistaa joitakin nuorelle tuttuja osaamisalueita. Tanssi-liiketerapiatapaamisia voi kuvata myös erään nuoren sanoin:  ”Oli kiva kun ei tarvinnu puhua. Jos oli huono päivä ni sai purkaa sen tanssiin tai maalaamiseen. Sai irtioton arjesta. Tää oli mun omaa aikaa.”

Tanssiterapia Piuma on aloittanut yhteistyön myös Satakunnan Syöpäyhdistyksen kanssa. Syksyllä 2015 alkoivat tanssiterapeuttiset tunnit lapsille. Tunneilla mm. tehtiin yhteistä kuvaa, liikuttiin luovasti ja tutustuttiin draaman keinoihin. Keväällä 2016 ryhmät toteutettiin kouluikäisille ja alle kouluikäisille, tuntien sisällöt valittiin ikäryhmien mukaan. Tällä hetkellä toteutuu Taideverkosto –ryhmä, joka toteutetaan yhdessä ryhmätaideterapeutti Tommi Ojalan kanssa. Verkkotyöskentelyä hyödyntävä taide- sekä tanssi-liiketerapeuttinen avokuntoutuskurssi on tarkoitettu aikuisille syöpäkuntoutujille.

Piuma on toteuttanut myös erilaisia työpajoja, joissa on keskitytty esimerkiksi omaan kehoon ja sen liikkeeseen, hengitykseen tai rentoutumiseen. Maaliskuussa oli mm. Kehosi äärellä –työpaja, jossa yhdistyivät tanssi-liiketerapian menetelmät ja Elviira Välimäen toteuttama Yin-jooga. Erilaisia hyvinvointia vahvistavia työpajoja ja kursseja voidaan toteuttaa työyhteisöille ja erilaisille ryhmille kiinnostuksen mukaan. Voimme räätälöidä yhdessä sellaisen paketin, joka koetaan tarpeelliseksi.

Heräsikö kiinnostus siihen, voisiko sinun asiakasryhmällesi soveltaa tanssi-liiketerapiaa? Tai kaipaako työyhteisösi voimavarojen vahvistamista tai keskittymistä yksilötasolla jokaisen henkilökohtaisiin vahvuuksiin? Tanssiterapia Piuma toteuttaa ensimmäisenä tanssi-liiketerapiaa Porissa, joten sinulla ja työyhteisölläsi on mahdollisuus uuden kokeilemiselle ensimmäisten joukossa.

Piuman uuden tilan avajaisten ohjelmaan kuuluu maanantaina 3.7. klo 17.30-19.00 ammattilaisten ilta, johon voit tulla keskustelemaan yhteistyön mahdollisuuksista ja pohtia uusia näkökulmia oman työn toteuttamiseen. Iltaan ovat tervetulleita myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijat, jotka voivat saada näkökulmia ammatilliseen kehittymiseen. Illan hinta on 15 euroa sisältäen pientä tarjoilua. Lue lisää avajaisviikon ohjelmasta Tapahtumat -osiosta.

Mielenkiintoa ja uusia näkökulmia jokaisen työhön ja työssäjaksamiseen!

(Kuva: Heidi Laivonen)

Uudet tuulet puhaltaa!

Nettisivut ovat auenneet ja Tanssiterapia Piuma on muuttamassa uusiin tiloihin!

Kevään ryhmät ovat päättyneet ja kesällä on tiedossa työpajoja ja tapahtumia. Tulevaisuudessa siintävät myös syksyn ryhmät, joita on suunnitteilla erilaisille kohderyhmille sekä avoimesti kaikille kiinnostuneille.

Väkivaltaa kohdanneiden naisten ryhmä yhteistyössä Porin ensi- ja turvakotiyhdistyksen kanssa, sekä tanssiterapeuttinen ryhmä yhteistyössä Lounais-Suomen syömishäiriöliiton kanssa jatkuvat syksyllä. Heinäkuussa on tiedossa Hengitys -työpaja yhteistyössä vierailevan tanssi-liiketerapeutin kanssa ja muita mielenkiintoisia tapahtumia! Pysy kuulolla tapahtumista, jotka soveltuvat niin ammattilaisille kuin henkilökohtaisesta mielenkiinnosta kiinnostuneille.

Valmistaudu myös tuleviin avajaisiin, joista on tulossa tietoa pian!